Kalite Politikamız
Döküman No: KP01
Yürürlük Tarihi: 02.06.2008
Revizyon No: 01
Revizyon Tarihi: 01.08.2018
Sayfa: 1/1
Kalite Politikamız …

Meyteks olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve en iyi şekilde karşılamak, yeni trendleri takip ederek müşterilerimize sunmak hedefimizdir .

Bu hedefe giden yolda, insan kaynağımızın en önemli gücümüz olduğunun bilinciyle; çalışanlarımızı sosyal sorumluluk çerçevesinde eğiterek geleceğimize hazırlamak için çalışmaktayız.

Tedarikçi seçimlerimizde kalite en önemli kriterimizdir. Dolayısı ile çevre dostu hammaddeler kullanmak tercihimizdir.

Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri doğrultusunda en iyiye ulaşmak için sürekli kendimizi yenilemeyi ve geliştirmeyi, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR